първа среща на партньорите

Първа среща на партньорите в Жешов 24-25.01.2018г. Основни обсъждани въпроси: как да се структурират различните дейности, отнасящи се до мениджмънт и мониторинг и свързаните с тях инструменти как да се структуриравалоризацията и свързаните с нея инструменти организация на обучителните мобилности

frascoпърва среща на партньорите