Pierwsze szkolenie w Rzeszowie, Polska. 11-15 czerwiec 2018

Pierwsze szkolenie w Rzeszowie, Polska. 11-15 czerwiec 2018Tematy szkolenia: Etap I zatrudnienia wspomaganego: zaangażowanie klienta.CEL SZKOLENIA: uczestnicy wymienili się know-how i najlepszymi praktykami dot. pierwszego etapu ZW i wstępnego procesu poznawania osoby, budowaniu relacji i owocnej atmosfery pracy opartej na szacunku i poufności; dostarczaniu klientom z niepełnosprawnościami wszystkich stosownych informacji i wiedzy, aby umożliwić osobie podjęcie świadomej decyzji, czy chcą …

frascoPierwsze szkolenie w Rzeszowie, Polska. 11-15 czerwiec 2018

Pierwsze spotkanie partnerów

Pierwsze spotkanie partnerów odbyło się w Rzeszowie w dniach 24-25.01.2018. Główne poruszone tematy: jak zorganizować różne działania dotyczące zarządzania i monitorowania oraz powiązanych narzędzi jak zorganizować waloryzację i powiązane narzędzia organizacja mobilności szkoleniowej

frascoPierwsze spotkanie partnerów