Konsorcjum

Business and Development Center logo

Business and Development Center SP. Z O.O., Polska

Koordynator

Firma powstała w 2010 roku i działa na rzecz komercjalizacji, transferu wiedzy i technologii z edukacji do świata biznesu, specjalizuje się w realizacji badań, szkoleń, krajowych i międzynarodowych projektów z zakresu polityki społecznej i rozwoju przedsiębiorczości. BD Center zapewnia pełen zakres usług analitycznych i konsultacji. Wysoki poziom profesjonalizmu oraz bogactwo intelektualistów i ekspertów są podstawą naszych aktywów i pozytywnych relacji z interesariuszami. Wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu partnerstwa firm z instytucjami krajowymi i zagranicznymi jest gwarancją sprawnej i rzetelnej realizacji powierzonych nam zadań.

BD Center zajmuje się kompleksowym wsparciem osób doświadczających wykluczenia społecznego na drodze do godnego życia, znalezienia odpowiedniej pracy, osiągnięcia większej pewności siebie i zapewnienia im odpowiednich kwalifikacji zawodowych.


Aforisma Societa Cooperativa

Societa’ Cooperativa A.FO.RI.S.MA.-ACLI Formazione Ricerca Servizi Management, Włochy

Aforisma jest spółką specjalizującą się w edukacji długofalowej, która należy do sieci ACLI (Włoskiego Stowarzyszenia Pracowników Chrześcijańskich), która jest jednym z najważniejszych we Włoszech dostawców szkoleń zawodowych. Aforisma ma akredytację regionalnego rządu Toskanii jako organizatora szkoleń oraz włoskiego Ministerstwa Pracy jako agencję zatrudnienia. Aforisma powstała w 2006 roku i stale rozwija swoją działalność.

Od 2008 r. Aforisma opracowała specjalny obszar umiejętności związany z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych oraz wdrażaniem nowych przedsiębiorstw społecznych, zwiększając tym samym swoje społeczne powołanie.


Fundación Docete Omnes

Fundacion Docete Omnes, Hiszpania

Docete Omnes Foundation to pozarządowa organizacja non-profit. Jest instytucją edukacyjną i użyteczności publicznej na mocy rozporządzenia ministerialnego. Fundacja jest przedsięwzięciem społecznym działającym w dwóch dziedzinach; szkoleniu zawodowym i centrum edukacyjnym. Od 1968 roku jesteśmy aktywnym ośrodkiem w rozwoju innowacyjnych polityk, szkoleniu nauczycieli, rozwijaniu projektów badawczych itp. W tych ponad czterdziestoletnich doświadczeniach w naszych salach szkoleniowych mieliśmy nauczycieli wszystkich poziomów, aby mogli je podnosić i doskonalić. To doświadczenie jest wsparciem dl a tego projektu.

Obecnie fundacja jest dużą organizacją zatrudniającą 170 pracowników, w tym co najmniej trzydziestu nauczycieli i ekspertów o wysokim poziomie doświadczenia, których opinia będzie miała znaczenie dla przedstawianego przez nas programu. Fundacja Docete Omnes współpracuje z osobami niepełnosprawnymi od 1981 r. Wdrażając wiele programów na rzecz integracji tej grupy w zakresie ryzyka wykluczenia społecznego na rynku pracy, rozwijając pierwsze formalne kursy finansowane przez administrację publiczną w Hiszpanii dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. Obecnie liczymy z grupą specjalistów (pracowników socjalnych, psychologów i doradców), którzy pracują metodą  zatrudnienia wspomaganego, aby zwiększyć wskaźnik sukcesu, zapewniając odpowiednią formację i znalezienie pracy dla naszych klientów.


YAMEK, Ltd.

YAMEK Ltd., Bułgaria

Firma YAMEK Ltd. została założona w 2006 roku w Sofii / Bułgarii jako firma konsultingowa świadcząca usługi i szkolenia dla podmiotów publicznych i prywatnych w sprawach związanych z Europą.

Eksperci pracujący dla YAMEK Ltd. posiadają wysokie kwalifikacje i doświadczenie w różnych projektach i programach UE, z dużym doświadczeniem jako konsultanci i trenerzy w dziedzinie planowania strategicznego, budowania potencjału, kształcenia i szkolenia zawodowego, przygotowania projektu, wdrażania i zarządzania. Firma YAMEK Ltd. brała udział w projektach UE skierowanych do grup w niekorzystnej sytuacji, osób niepełnosprawnych: “CLINTEV – kreatywne podejście do uczenia się osób niepełnosprawnych poprzez wykorzystanie międzykulturowych wydarzeń i środowisk” (GR / PTS); “DMC – Niepełnosprawni wykonujący zawód”, (LdV / PTS). Pracowaliśmy nad: sytuacją i potrzebami osób o specjalnych potrzebach / niepełnosprawnych /; Orientacja zawodowa i nowe podejścia; Kształcenie i szkolenie zawodowe w terenie; Narzędzia rehabilitacji zawodowej i multidyscyplinarnej; Poszukiwanie pracy i coaching zawodowy; Zatrudnienie i wzmocnienie ze środowiskiem zawodowym; itp. Nasi eksperci mieli bezpośrednie kontakty: z centrum dziennym dla dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną “St. Marina” w Sofii, gdzie zorganizowano szkolenia pracowników socjalnych i specjalistów.


RES-GEST logo

Center of Education and Support “RES-GEST”, Polska

RES GEST jest organizacją poświęconą osobom głuchym i została założona w 2001 roku w Rzeszowie. Do 2014 roku Centrum działało pod nazwą Klubu Sportowego Głuchych w Rzeszowie.

Główne cele Centrum to: organizowanie i prowadzenie pomocy edukacyjnej, kulturalnej, zawodowej, społecznej i medycznej wśród osób niesłyszących i ich rodzin. Centrum zapewnia wsparcie adaptacyjne osobom niesłyszącym i innym, które mają problemy ze słuchem w wielu różnych aspektach życia. Każdego dnia świadczymy usługi tłumacza języka migowego, pomagamy osobom niesłyszącym w znalezieniu pracy, wypełniamy dokumenty. Organizujemy również kursy języka migowego i prowadzenie strony internetowej dla osób niesłyszących, na której mogą znaleźć potrzebne informacje. Na naszej stronie internetowej głusi mogą oglądać filmy przetłumaczone na język migowy.

frascoKonsorcjum