Pierwsze spotkanie partnerów

Network of SES kick-off meeting in Rzeszów

Network of SES kick-off meeting in Rzeszów

Pierwsze spotkanie partnerów odbyło się w Rzeszowie w dniach 24-25.01.2018. Główne poruszone tematy:

  • jak zorganizować różne działania dotyczące zarządzania i monitorowania oraz powiązanych narzędzi
  • jak zorganizować waloryzację i powiązane narzędzia
  • organizacja mobilności szkoleniowej
frascoPierwsze spotkanie partnerów

Leave a Reply