Pierwsze szkolenie w Rzeszowie, Polska. 11-15 czerwiec 2018

Tematy szkolenia: Etap I zatrudnienia wspomaganego: zaangażowanie klienta.

CEL SZKOLENIA: uczestnicy wymienili się know-how i najlepszymi praktykami dot. pierwszego etapu ZW i wstępnego procesu poznawania osoby, budowaniu relacji i owocnej atmosfery pracy opartej na szacunku i poufności; dostarczaniu klientom z niepełnosprawnościami wszystkich stosownych informacji i wiedzy, aby umożliwić osobie podjęcie świadomej decyzji, czy chcą korzystać z programu zatrudnienia wspieranego.

Profil uczestników: 4 specjalistów (z co najmniej 2-letnim doswiadczeniem) zatrudnienia wspomaganego z każdego kraju partnerskiego, którzy chcą pogłębić swoje kompetencje w kontekście interkulturowym i dzielić się swoją wiedzą z innymi specjalistami.

Proces pracy i działania:

  • Ponieważ pięciodniowe szkolenie było pierwszym w naszym projekcie, na początku pierwszego dnia specjaliści ds. Zatrudnienia wspieranego z krajów partnerskich przedstawili swoje kompetencje dot. zatrudnienia wspieranego i integracji zawodowej osób niepełnosprawnych.
  • Wymiana wiedzy i najlepszych praktyk w zakresie zatrudnienia wspieranego w Polsce, Bułgarii, Włoszech i Hiszpanii - aktualny status prawny, problemy, oferowane usługi, wyzwania z naciskiem na pierwszy etap SE - zaangażowanie klienta.
  • Prezentacja: Adam Hadław, ekspert rynku pracy, trener pracy i były dyrektor Polskiego Stowarzyszenia Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.
  • Spotkanie z trenerką pracy i kierowniczką Zakładu Aktywności Zawodowej (ZAZ), Agnieszką Niedzielską. Praktyczne informacje na temat I etapu SE - zaangażowanie klienta.
  • Warsztaty: wymiana najlepszych praktyk, jak być skutecznym w pracy z osobami niepełnosprawnymi w każdym kraju partnerskim; dobre porady od praktyków, błędy, których należy unikać.
  • Spotkanie ze stowarzyszeniem osób niesłyszących i niedosłyszących - prezentacja działalności RES GEST. Integracja społeczna i zawodowa osób niesłyszących i niedosłyszących w Polsce. Charakterystyka grupy docelowej, jej potrzeby i wyzwania.
  • Wspieranie zatrudnienia osób niesłyszących i niedosłyszących w krajach partnerskich.
  • Wizyta w Centrum Integracji Społecznej w Tarnowie - prezentacja doświadczeń w zakresie zaangażowania klientów niesłyszących w psychologię i doradztwo zawodowe. Zaangażowanie klientów niesłyszących. Spotkanie z trenerami pracy pracującymi w Centrum. Wymiana najlepszych doświadczeń.